tirsdag den 14. april 2015

'Forgreninger' er i drift!


'Forgreninger' er færdig! Lys og vand er i drift i bronkietræet og inde på skolen klinger de fem glasgange af hver deres lydværk.
Temperatursensorer på bronkietræet styrer farven på trækronen, så den ændrer sig fra kølige til varme farver med temperaturen. Ligeledes er der musik for hver årstid inde på skolen.

Vi glæder os til at følge 'Forgreninger' året igennem!

***

Læs mere om hvad 'Forgreninger' er her på bloggen eller herunder i denne opsummering af værkets ideer og udformning:

‘Forgreninger’ af Klejs & Rønsholdt.
Udsmykningsværk til Fredensborg Skole, Vilhelmsro.

‘Forgreninger’ består af en udendørs skulptur i bronze med indlagt vand og lys og fem lydinstallationer indendørs i skolens glasgange.

På skoletorvet foran hovedindgangen står et kunstigt ‘træ’ i bronze, dér hvor der skulle have vokset et - op gennem hullet ved siden af trappen. Træet er formet efter strukturen på den menneskelige bronkie, og dets organiske former danner et modspil til skolebygningernes rette linier og skoven af ensartede betonsøjler under torvet. Yderst i træets grene er der indlagt dyser som fire gange i timen forstøver vand til en  løvkrone af vandstøv. Dyserne er omkranset af LED-pærer, som belyser det forstøvede vand, farverne ændres med temperaturen og på den måde forandrer træet sig med årstiderne.
Træet på gårdspladsen og i skolegården er traditionelt en stærk markering af centrum og en tradition som henviser til tanken om Livets Træ. Her i skolesammenhæng er det også en reference til fotosyntesens omdannelse af lys, vand og energi til organisk stof - ligesom dannelsesprocessens omdannelse af rå natur til kultur via oplysning.
Lyden i ‘Forgreninger’ er installeret i de glasgange, der forbinder skolebygningens forskellige moduler. Den klanglige og musikalske identitet er forskellig i de fem glasbroer, men strukturen er den samme: Musikken stiger fra det dybt til højt, som imaginære grene der folder sig ud i lyd eller vand der suges op fra undergrunden. Eller lunger der fyldes med luft. Når musikken har nået sine højdepunkter, bliver der stille i gangene, og udenfor folder en løvkrone af vandstøv sig ud på bronkie-træet. Efter ialt 15 minutter begynder det hele forfra igen. ‘Forgreninger' danner på den måde en langsom, imaginær vejrtrækning - skolens åndedræt og puls.

Skolen i Vilhelmsro ligger i overgangen mellem land og by - med skov på den ene side og byggeri på den anden. På samme måde er børnene i udskolingen i en overgang mellem det impulsive barn og den dannede, ansvarsbevidste unge. Et mellemrum mellem kultur og natur. ‘Forgreninger’ taler fra dette mellemrum. Musikken klinger i mellemrummet mellem bygningerne - i glasgangenes ‘ikke-rum’ - en overgang fra et sted til et andet, hvor barnets fokus i et kort øjeblik via lyden kan skifte fra det udadvendte til det indre.

Alt lydmateriale er optaget på strygeinstrumenter - violin, cello etc. - et klassisk møde mellem natur (træ, tarme, hestehår) og kultur (håndværk, teknik). På samme måde er mødet mellem bronkie-træets bløde organstruktur og den hårde bronze og mellem det nøgne træ og den kunstige løvkrone billeder på den relation mellem natur og kultur, som præger os.

***

Klejs & Rønsholdt er visuel kunstner Signe Klejs og komponist Niels Rønsholdt. Læs mere om de to på www.nielsroensholdt.dk og www.cygne.dk


torsdag den 13. november 2014

Bronkietræet er monteret!

Bronkietræet er nu monteret og der arbejdes på højtryk på den avancerede indmad, som fører vand og lys ud i grenene. Højttalerne er monteret inde i skolen, så glasgangene kan fyldes med lyd.
Mange udregninger og planer skulle passe præcist sammen, så monteringen af det ca. 600 kg tunge bronze-træ var nervepirrende! Men alt forløb planmæssigt og bronkietræet kom op på sin stamme på en smuk efterårsdag.
Nu venter det så på de sidste faser af FORGRENINGER's andre elementer - lyd, lys og vand - inden værket endelig kan indvies.

tirsdag den 19. august 2014

Støbt!

Billeder fra Skulpturstøberiet i Svendborg, hvor det smukke træ nu er støbt. Nu skal bronzens overflade patineres og indmaden skal monteres.


 

søndag den 16. februar 2014

torsdag den 13. februar 2014

Besøg på værkstedet

Vi har haft besøg af de dygtige mennesker som skal støbe og levere vand og lys til det magiske bronkie-træ. Her er det Danmarks førende bronzestøber Jørn Svendsen i midten med Signe Klejs til højre og hendes højre hånd i udformningen af modellen Arne Granberg til venstre.tirsdag den 11. februar 2014

Modellen er færdig!

Modellen til FORGRENINGERs bronkie-træ, som skal støbes i bronze, er nu færdig og klar til at sende til Jørn Svendsens Bronzestøberi i Svendborg. Det har været en fantastisk rejse at forme skulpturen, og vi er utroligt glade for resultatet! Vi glæder os helt vildt til at se den i bronze!Modellen har fået voks, så overfladen bliver helt perfekt. Voksen har vi farvet rød, for at se skulpturen i en helt anden farve.

onsdag den 22. januar 2014

Forgreninger tager form!


Den udendørs del af FORGRENINGER er for alvor ved at nå sin form! Der har været arbejdet intenst på værkstedet i Aarhus de seneste måneder med udviklingen af det unikke bronkie-træ, som kommer op ad hullet ved trappen på skoletorvet. 1:1-modellen, der skal bronzestøbes efter, udarbejdes i et skummateriale, som giver særlige muligheder for bearbejdning af overflade og form. Klejs & Rønsholdt har udviklet konceptet for bronkietræet og i værkstedet er det Signe Klejs, som skaber skulpturen assisteret af den dygtige og erfarne art-builder Arne Granberg. Herunder kan man (nedefra og op) se hvordan arbejdet er skredet frem over de seneste par måneder:


lørdag den 30. november 2013

Træet: Overflade og materiale

Inden skulpturmodellen støbes påføres flydende voks, så overfladen bliver den helt rigtige. Voksoverfladen kan bearbejdes ned til mindste detalje.

Når skulpturen er støbt i bronze, behandles overfladen, så den får en let irret fremtoning. Farvespillet mellem den grønlige irring og den koksgrå bronze er analog til farverne i skolen, hvor den grønne farve er gennemgående og den mørkegrå skiffer præger skolen udenfor. Samtidig går forholdet mellem den polerede beton i skolens fundament og den organiske skiffer i beklædningen igen i forholdet mellem træets stamme af beton og krone af bronze.
søndag den 17. november 2013

Bronkien

Træet i Forgreninger formes med inspiration fra den menneskelige bronkie, som har en struktur der minder om dem man finder i træer. Bronkien transporterer ilt ud til blodet og er i vores tolkning et metafor for uddannelse og læring.

onsdag den 13. november 2013

Træet: Struktur- og overfladeprøver


Trækronen i 'Forgreninger' er lavet i bronze som monteres på en betonpille der vokser op ved siden af trappen på skoletorvet. Inden træet kan støbes i bronze skal det bygges som 1:1 model. Her har vi fundet frem til skummaterialet XPS300, som kan få en helt unik overflade, når man former det ved brug af glødetråd og varmepistol.
Når modellen er færdig køres den til støberiet, hvor den støbes i bronze med cire perdue-teknik.søndag den 10. november 2013

Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune


Bronzetræ med vandstøv og musik skal pryde ny skole


Snart vil Fredensborg Skole Vilhelmsro kunne bryste sig af et ambitiøst og spændende lyd- og billedkunstværk. Lige nu er kunstnere og håndværkere i gang med at producere et stort bronzetræ til skoletorvet, hvis krone udfolder sig i vandstøv og skifter farver efter årstiden - i et minutiøst samspil med en klanglig og musikalsk imaginær verden i de glasgange, der forbinder skolens mange faglige og kreative rum.

Kunstværket bliver en realitet, fordi Fredensborg Kommune sidste år indgik et samarbejde med Statens Kunstfond, der med en pulje til kunst i det offentlige rum imødekom en ansøgning fra Kommunen. Med en egen investering på 500.000 kroner - heraf 300.000 kroner fra Fredensborg Kommunes Kunstfond og 200.000 kroner fra budgettet til opførelsen af Fredensborg Skole, Vilhelmsro - fik Fredensborg Kommune yderligere 1,5 mio. kroner fra Statens Kunstfond til et unavngivent kunstværk.

Det blev projektet ’Forgreninger’ fra kunstnerduoen Klejs & Rønsholdt, der blev valgt efter en skitsekonkurrence, hvor tre kunstnerhold var udpeget til at deltage. Niels Rønsholdt er komponist og lydkunstner og Signe Klejs er billedkunstner. Skoleleder Jens Bernhardt, der fra begyndelsen har været begejstret for projektet, siger:

Med projektet Forgreninger - symboliseret ved livets bronzetræ på skoletorvet og den imaginære klanglige og musikalske verden i fem af skolens glasgange – er der lagt op til et kunstværk, der taler direkte til elevernes liv på stedet og ikke mindst deres sted i livet. Det vil give eleverne en helt særlig sanselig oplevelse, som de ikke får andre steder”.

Også Ulla Hardy-Hansen, formand for Kultur- og Turismeudvalget i Fredensborg Kommune og formand i Kommunens Kunstfond har store forventninger til det kunstprojekt, der snart realiseres,

Det var en stor dag for os i Kunstfonden, da det gik op for os, at Statens Kunstfond økonomisk ville støtte projektet med 1,5 mio. kr. Og endnu større blev det, da vi blev præsenteret for skitserne til Niels Rønsholdts og Signe Klejs’ fantastiske bronzetræ Forgreninger, der er et unikum udformet i fuld overensstemmelse med skolens arkitektoniske udtryk, dens anvendelse i praksis og skolens pædagogiske visioner”.

Det er forventningen, at det usædvanlige kunstværk er installeret inden udgangen af året. Der vil i den forbindelse afholdes et arrangement, hvor viceborgmester Ulla Hardy sammen med Jens Bernhardt indvier kunstnerduoens Forgreninger.

Se mere om kunstværket:


Yderligere oplysninger:

Ulla Hardy-Hansen (C), formand Kultur- og turismeudvalget samt kommunens Kunstfond, tlf.: 50 83 63 49

Jens Bernhardt, skoleleder, Fredensborg Skole, tlf.: 22 83 13 26

Lina Thieden, direktør for Børn, Kultur og Sundhed, tlf.: 20 67 11 21

tirsdag den 5. november 2013

FORGRENINGER - udsmykningsforslag af Klejs & Rønsholdt


Herunder kan man læse vores skriftlige udsmykningsforslag, som er grundlaget for vores skitser og det vi arbejder udfra. Kontakt os venligst for udsmykningsforslaget i dets oprindelige form som PDF.


FORGRENINGER
Udsmykningsforslag
Fredensborg Skole Vilhelmsro
Klejs & Rønsholdt 2013

Skolen i Vilhelmsro er et smukt eksempel på en ny skole - både indvendigt og udvendigt, både funktionelt og æstetisk. Vi har lavet et udsmykningsforslag som ligger i forlængelse af arkitekturens udtryk og samtidig tilføjer sin egen klare identitet og mening.

Vores tolkning af skolen og dens arkitektur er baseret på overgangen som fænomen. Konkret er bygningen præget af de mange overgange i form af trapper, broer og gange, men også på det bagvedliggende idémæssige plan overgangen mellem natur og kultur: Skolens placering - i overgan- gen mellem skov og by, børnenes alder i udskolingen - pubertet, overgang mellem barn og ung. Og overgangen mellem undergrund og atmosfære - de skiferklædte bygninger, som står op ad undergrunden som skærgårds- klipper


Derfor placeres den indendørs del af udsmykningen i de mest markante overgange: Glasbroerne. Disse gange udmærker sig ved i sig selv med de- res panoramaglas at ligge i en slags overgang mellem inde og ude - mel- lem kultur og natur. Samtidig er de et ’ikke-rum’, et vakuum i overgangen fra noget til noget andet og derfor et rum der ikke anvendes til ophold eller undervisning (med de dertil hørende krav til lydlige forhold). Disse 5 glasbroer giver vi liv med hver deres lydværk.


Udenfor - på torvet foran hovedindgangen - placerer vi et træ i bronze, der hvor der skulle have vokset et - op gennem hullet ved siden af trappen. Træet på gårdspladsen og skolegården er traditionelt en stærk markering af centrum og en tradition som henviser til tanken om Livets Træ. I vores tolkning er det endvidere i skolesammenhæng en reference til fotosynte- sens omdannelse af lys, vand og energi til organisk stof - ligesom dannelsesprocessens omdannelse af rå natur til kultur via oplysning.
Træet er et kunstigt træ i bronze med løvkrone af forstøvet vand. Nederst består det af en beton-stamme som indføjer sig i skoven af beton-piller der oppebærer Torvet. Øverst folder kronens grene sig ud i bronzen og skaber en tydelig kontrast mellem betonstammes ensartethed og kronens organiske gengivelse. I kronens grene er der indlagt dyser som forstø- ver vand til en damplignende løv-sky. Dyserne er omkranset af en ring
af LED-pærer, som belyser løv-skyen, så kronens farve kan skifte med årstiderne.Når man inde i bygningen træder ind i en glasbro, vil man opleve en klangverden med stigende impulser, der bevæger sig op og væk, som imaginære grene og trækroner som folder sig ud i lyd fra dér man står eller går. Den klanglige og musikalske identitet er forskellig i de fem glasbroer, men ideen er den samme: At man oplever en musik vokse ud fra én selv, som vand der suges op fra undergrunden. Klangenes karakter ændrer sig ligesom skulpturen udenfor med årstiderne i fire årlige faser.

Træets løvkrone i vandstøv er momentan og folder sig ud 2 minutter
fire gange i timen. Lyden i glasbroerne og træet på torvet er forbundet som et enormt åndedræt i slowmotion: Musikken er formet som lange (13 minutter), opstigende spændinger - som luft der trækkes langsomt ind (eller vand der suges op fra undergrunden) - og udløses udenfor i træets udpust. På den måde sender man træet udenfor en tanke når man går gennem gangene - man ved at når der bliver stille er det fordi træet puster den ophobede energi ud i en kunstig løvkrone. Udsmykningen danner på den måde en stor, æstetiseret lunge - skolens åndedræt og puls.


Vores forslag baserer sig på et oplevelsesorienteret kunstsyn, hvor der hverken tales ned til eller
henover hovedet på de børn (og ansatte) som har deres hverdag på skolen. Vi mener at børnene fortjener et værk som udfordrer dem og samtidig har en umiddelbar wow-effekt. Vi har lavet en udsmykning som udtryksmæssigt lægger sig i forlængelse af arkitektu- rens natur-orienterede nordiske præg, og vi har valgt et udtryk og en stil, som tager højde for at livet skal leves sammen med det og hvor sam- menhængene, ideerne og udtrykket langsomt foldes ud. Forslaget tager udgangspunkt i børnene i udskolingen, deres liv på stedet og deres sted i livet og sætter det i en kunstnerisk sammenhængsøndag den 3. november 2013

Om Klejs & Rønsholdt

Forgreninger skabes af kunstnerduoen Klejs & Rønsholdt, som består af visuel kunstner Signe Klejs og komponist Niels Rønsholdt. Hver for sig har de hastigt voksende karrierer og sammen har de skabt ambitiøse og opsigtsvækkende værker.

Klejs & Rønsholdt: www.klejsroensholdt.jux.com
Signe Klejs: www.cygne.dk
Niels Rønsholdt: www.nielsroensholdt.dk

fredag den 1. november 2013

Velkommen!

Velkommen til denne blog, som følger arbejdet med Klejs & Rønsholdts udsmykning af Fredensborg Skole Vilhelmsro: Forgreninger. Forgreninger består af lydværker i skolens glasgange og en skulptur på skoletorvet ved hovedindgangen. Læs meget mere herover og følg med undervejs i udviklingen af værket!